San Francisco Bay Area Retail MarketView Snapshot Q1 2018